Konkurs „Czego dowiem się o Polsce na podstawie danych z NSP 2021?”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Czego dowiem się o Polsce na podstawie danych z NSP 2021?” pod Patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest: promocja spisu powszechnego, zwiększanie społecznej świadomości na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych, popularyzacja statystyki, rozwijanie zainteresowania statystyką wśród najmłodszych dzieci.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego. Zadaniem uczniów jest udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe, a w klasach młodszych wykonać jeszcze pracę plastyczną. Wypełnione formularze z odpowiedziami oraz pracę plastyczną należy przesłać mailem na adres Urzędu Statystycznego w Opolu: edukacja.statystyczna.opl@stat.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres 45-064 Opole, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B w terminie do 30 czerwca 2021 r.