Komunikat dla Rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej

Uprzejmie prosimy o przygotowanie dla swojego dziecka identyfikatora z wydrukowanym imieniem, nazwiskiem i klasą. Prosimy o przypięcie identyfikatora do odzieży w widocznym miejscu.

Nauczyciele świetlicy