Komunikat

https://pixabay.com/pl/vectors/gwiazdka-zarejestruj-wykrzyknik-29274/

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty informujemy, iż zostały wprowadzone zmiany dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone w maju 2020 r. na podstawie § 110.1 i 3 . Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.) to:

16.06.2020 r. – egzamin ósmoklasisty – język polski
17.06.2020 r. – egzamin ósmoklasisty – matematyka
18.06.2020 r. – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

We wskazane wyżej dni nie będzie prowadzone zdalne nauczanie, gdyż wszyscy nauczyciele będą pełnili określone funkcje w zespole egzaminacyjnym w PSP 29 lub zostaną oddelegowani do innych szkół także do pracy w zespołach egzaminacyjnych. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na zasadach obowiązujących od 25.05.2020 r.- będą realizowane zgodnie z procedurą i złożonymi oświadczeniami.

Podstawa prawna : § 11o.1,2,3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.)