Komunikat

wykrzyknik

Opole, 9.03.2020r.

Szanowni Państwo
Rodzice uczniów klas I-VIII

Ze względu na sytuację sanitarno – epidemiologiczną w kraju dyrektor szkoły informuje, że w miejsce planowanych w dniu 24.03.2020r. zebrań z Rodzicami odbędą się konsultacje w godz. 17.00-18.00.

Zofia Godlewska