Kompleksowa profilaktyka w szkole

rysunek chmurki

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach projektu „Kompleksowa profilaktyka w szkole podstawowej” realizowanym przez Pracownię Rozwoju Osobistego i finansowanym z budżetu Miasta Opola, uruchamiamy dla nauczycieli/wychowawców i rodziców uczniów bezpłatne, telefoniczne porady charakterze konsultacyjnym i superwizyjnym dotyczące aktualnych problemów w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z substancjami psychoaktywnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi uczniów/dzieci.

Porad udziela psycholog, specjalista terapii uzależnień Pani Mirosława Olszewska pod numerem telefonu 602 666 791.

Program realizowany jest do końca grudnia 2020 r.