IX Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych (6.12)

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Goszowicach Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Goszowicach pod patronatem Wydziału Katechetycznego Diecezji Opolskiej oraz Wójta Gminy Pakosławice zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na Szopkę bożonarodzeniową.

Celem konkursu jest kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Oceniane będą następujące typy szopek:
a) SZOPKA TRADYCYJNA
Tradycyjna szopka oddaje realia narodzin Chrystusa opisane w Piśmie Świętym. Zawiera zawsze jako podstawowe postacie świętej Rodziny, Trzech Króli. Niegdyś bywała umiejscawiana wewnątrz groty wykonanej z masy papierowej, bądź drewnianym kościele.
b) SZOPKA REGIONALNA
Wiek XIX przynosi szopkę o polskich cechach, wyraźnie zaznaczonej tradycji ludowej, architekturze i zdobnictwie opartych o istniejące budowle regionalne.
c) SZOPKA ARTYSTYCZNA
Może być wykonana według wszystkich możliwości twórczych. Dowolność inspiracji i użytych form, odniesienia do współczesnego świata oraz aktualnych wydarzeń, nowatorstwo w ujęciu tematu pod warunkiem poszanowania dla tradycji.

Materiał, technologia i rozmiar szopki są dowolne. Z uwagi na transport i warunki ekspozycyjne wymagana jest trwałość wykonania prac.

Prace, w których zostaną zastosowane elementy z seryjnej produkcji np. pocztówek, szopek, figurek itp. nie będą oceniane.

Każdą szopkę należy zaopatrzyć w metryczkę i kopertę z kartą zgłoszeniową wg załączonego w regulaminie wzoru.

Prosimy, aby prace zgłaszane przez młodsze dzieci wykonane były na miarę ich możliwości bez ingerencji osób dorosłych i z użyciem właściwych im technik oraz materiałów. Komisja ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), oryginalne ujęcie tematu, nawiązanie do tradycji, ogóle wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.

Prace konkursowe należy dostarczyć koordynatorowi konkursu Pani Małgorzacie Romanowskiej do 6 grudnia.