Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice Ósmoklasistów,
dziś przekazujemy kolejne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty. W tym roku, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Głównego Inspektora Sanitarnego każda szkoła została zobowiązana do opracowania wewnętrznych procedur egzaminacyjnych.

1. WEWNĘTRZNE PROCEDURY EGZAMINACYJNE obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w stanie zagrożenia epidemicznego (16 – 18 czerwca 2020 r.) znajdziecie Państwo tutaj:

(szkoła ma obowiązek przekazać te informacje nie później niż do 2.06.2020 r.)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i potwierdzenie tego faktu poprzez przesłanie maila na adres sekretariatu: psp29@psp29.opole.pl w terminie do 5.06.2020 r.

2. WYTYCZNE MEN, CKE i GISWytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego

3. PLAKAT (do wytycznych MEN, CKE i GIS) – zamieszczamy tutaj:

4. UCZEŃ NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY – to fragment z „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020” opracowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu. Załączony fragment zawiera informacje adresowane bezpośredni do ucznia. Instrukcję dla ucznia znajdziecie Państwo tutaj:

5. WYGLĄD ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO na egzaminie z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki – prezentujemy, aby wskazać, że na egzaminie z matematyki pojawi się „Karta rozwiązań egzaminacyjnych”, którą uczeń wyrywa. Przed rozpoczęciem egzaminu wszystkie te informacje zostaną uczniom powtórzone. Wzór arkuszy egzaminacyjnych znajdziecie Państwo tutaj:

W najbliższym czasie poinformujemy o godzinie przychodzenia uczniów klasy ósmej do szkoły w dniach egzaminu. Pory te zostaną zaplanowane w taki sposób, by rozłożyć w czasie pojawianie się uczniów na terenie szkoły.

Tekst całej instrukcji na stronie OKE: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020