Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

15 czerwca – 10 lipca
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

23 czerwca – 7 lipca
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej

26 czerwca – 10 lipca
Dostarczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca – 4 sierpnia
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13-18 sierpnia
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych