Gorączka Złota 2021

obrazek skarbonka

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Na największego zbieracza złota” GORĄCZKA ZŁOTA 2021. Organizatorem konkursu jest Oddział Rejonowy PCK w Opolu.

Celem konkursu jest pozyskanie funduszy na działania pomocowe dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (np. kolonie socjalne, finansowanie obiadów, wyprawki szkolne) oraz uaktywnienie środowiska dziecięco-młodzieżowego oraz rodziców i uwrażliwienie ich na krzywdę
drugiego człowieka.

Konkurs trwa od 16 marca do 31 maja 2021 roku.

Zadanie konkursowe polega na zbieraniu jak największej ilości złotych monet o nominałach 1, 2, 5 groszy. Wygrywa ta placówka, która uzbiera największą wagę w przeliczeniu na jednego ucznia/ wychowanka placówki.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Beata Berger.