Giganci programowania (20.02)

Zachęcamy rodziców do zgłoszenia swojego dziecka na konkurs „Giganci programowania” .

Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodych ludzi zainteresowania nowymi technologiami oraz stymulację logicznego i kreatywnego myślenia poprzez programowanie. Konkurs jest dostępny w formie posta konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu „Koduj z Gigantami” pod adresem www.facebook.com/kodujzgigantami.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu programistycznego, wykonanego w programie Scratch (gra lub animacja), pt. „Sztuczna Inteligencja”. Link do wybranego przez Szkołę projektu programistycznego należy umieścić w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u www.facebook.com/kodujzgigantami. Link musi prowadzić do projektu udotępnionego na stronie www.scratch.mit.edu.

Szczegóły dotyczące konkursu znajda Państwo na stronie organizatora.

Konkurs trwa od dnia 15 stycznia od godz. 10:00 do dnia 20 lutego do godz. 10:00.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Iwona Giecewicz.