Aktualnie jesteś na:
Dzisiaj jest:Środa 16 października 2019        Imieniny obchodzą: Florentyny, Ambrożego, Gawła

PIELĘGNIARKA

Dorota Bronkowska

LEKARZ STOMATOLOG

dr Bożena Paprocka

 

GABINET PIELĘGNIARKI

PONIEDZIAŁEK
730 - 1500

WTOREK
1200- 1500

ŚRODA
730 - 1500

CZWARTEK
730 - 1500

PIĄTEK
1200 - 1500

 

GABINET STOMATOLOGICZNY

Tel. 511 323 372

PONIEDZIAŁEK
1200 - 1700

WTOREK

800 - 1300


ŚRODA
800 - 1300

CZWARTEK

800 - 1300

PIĄTEK
gabinet nieczynny

 

Realizując zadania ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronę danych), a także wydane w oparciu o delegację ustawą w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych, wprowadza się zestaw reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania , ochrony i dystrybucji informacji wrażliwej, pozwalajacy na zapewnienie ochrony danych osobowych.

W celu zachowania zasad poufności danych osobowych w/w dokumentacja może być jedynie przekazywana przez strony zainteresowane bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej lub do sekretariatu szkoły w zamkniętych kopertach z napisem „dla pielęgniarki”, co zagwarantuje bezpieczeństwo danych dotyczących uczniów.

       Taka informacja w znacznych stopniu ułatwi zarówno pracownikom szkoły jak i pracującym w szkołach pielęgniarkom zachowanie zasad ochrony danych oraz realizacją art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.