Finaliści konkursu „Niebieski koralik”

książka

W konkursie „Niebieski koralik” uczniowie mieli wykazać się znajomością popularnej szkolnej lektury „Karolcia”. Konkurs miał formę pisemną. Uczestnicy odpowiadali na pytania: pierwsza część – test wyboru, a druga i trzecia – odpowiedzi na otwarte pytania.

W zabawie wzięło udział 21 uczniów z klas drugich i trzecich. Wydarzenie miało miejsce w czytelni biblioteki szkolnej w czwartek 27 lutego 2020 r. na trzeciej godzinie lekcyjnej.

Zwycięzcy:
I miejsce – Karolina Hanisch – klasa 2a
II miejsce – Hanna Jasek – klasa 2a
III miejsce – Alicja Bobrowska – klasa 2b

Wyróżnienia:
Helena Wójkowska – klasa 3a
Maciej Ostrowski – klasa 2a
Patryk Juśkiewicz – klasa 2a

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.