Filia PMS I st. – nabór

nuty

Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina ul. Bytnara Rudego 8 w Opolu ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 gry na instrumentach: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli i gitarze w cyklu 6-letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat).

Termin składania wniosków do 31 maja 2020 r.

Bliższe informacje na temat możliwości podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Filia w Opolu można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel.: 882 090 577 , 77/455 – 58 -78 lub na stronie szkoły: www.filia.psmopole.pl