Eventy integracyjne

W dniach od 3 grudnia do 5 grudnia dzieci cudzoziemskie i polskie uczące się w klasach I -III szkoły podstawowej uczestniczyły w bezpłatnych eventach integracyjnych – mikołajkach.

Razem w mikołajkach uczestniczyło aż 100 dzieci z 11 szkół podstawowych (nr: 1,2,5,8,10,14,15,20,21, 25,29).

Celem organizacji mikołajek było: przybliżenie dzieciom cudzoziemskim polskich tradycji bożonarodzeniowych, próba oswojenia ich z nowym państwem, poznanie nowych kolegów, a także integracja dzieci polskich z wielokulturowością.

Eventy zostały dofinansowane z Funduszu Azylu Migracji i Integracji w ramach realizowanego przez Wojewodę Opolskiego i Uniwersytet Opolski projektu „Razem dla integracji”.

Zapraszamy do fotorelacji.