Elektroniczna wersja informatora o szkołach ponadpodstawowych

Informujemy, iż na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu udostępniono elektroniczną wersję Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego na rok szkolny 2021/2022, która zawiera ofertę kształcenia przygotowaną  przez szkoły i placówki  z woj. opolskiego na rok szkolny 2021/2022 i  ma na celu wskazanie różnych dróg edukacyjnych, przez co umożliwia planowanie własnej kariery zawodowej. Warto zaznaczyć, że niezdecydowanym mogą służyć pomocą nauczyciele wychowawcy, pedagodzy szkolni, szkolni doradcy zawodowi oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/informacja-o-tegorocznej-edycji-informatora-o-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-ponadpodstawowych-wojewodztwa-opolskiego-na-rok-szkolny-20212022/