Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2020 – informacja dla klas 7

ilustracja notes

Rodzice uczniów klas siódmych
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29
im. Armii Krajowej w Opolu

W przyszłym roku szkolnym t.j. 2021/2022 Państwa dzieci będą  przystępować do egzaminu ósmoklasisty w nowej, zmienionej formule. Do tej pory uczniowie zdawali egzamin z trzech obowiązkowych przedmiotów (j. polski, j. obcy i matematyka). Po zmianie do egzaminu ósmoklasisty dołączy czwarty egzamin z wybranego przedmiotu. Uczniowie będą wybierać jeden spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia.

Zwróciliśmy się do uczniów klas siódmych o wypełnienie wstępnej ankiety, która pozwoli nam ocenić, jakie przedmioty planują wybrać Państwa dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych wypadkach ten wybór może ulec zmianie. Informacje, o które prosimy pozwolą nam ukierunkować pracę zgodnie  z planowanymi wyborami uczniów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała już w sierpniu informatory o egzaminie ósmoklasisty z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii: