Dni wolne od zajęć dydaktycznych

https://pixabay.com/pl/vectors/info-informacji-pomocy-us%C5%82ugi-146075/

Szanowni Państwo,
przypominamy o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:
25, 26, 27 maja – egzamin ósmoklasisty
4 czerwca (piątek po Bożym Ciele) na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz Samorządu Uczniowskiego

Świetlica w tych dniach pracuje według planu.