Konkurs literacko-plastyczny „Cukierek za życzliwość” (15.01)

ilustracja cukierki

Zapraszamy do udziału w konkursie „Cukierek za życzliwość” organizowanym przez fundację „DWA SKRZYDŁA ANIOŁA”  .

Celem konkursu jest uczenie młodzieży ze szkoły podstawowej bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji. 

Konkurs rozpoczął się 1.10.2020 i trwa do 15.01.2021.  Przeznaczony jest dla klas 1-8.

MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO KONKURSU!

Praca konkursowa polega na założeniu zeszytu, w którym należy na bieżąco notować pismem odręcznym wykonane dobre uczynki . Na okładce powinien znajdować się tytuł „ Dzienniczek dobrych uczynków”.

Przy zapisanym uczynku należy umieścić datę oraz imię osoby w stosunku, do której kierowany był dobry uczynek. Jeżeli adresat jest nieznany można zapisać ogólnie „dla koleżanki, sąsiadki” itp.

Wpis winien być potwierdzony podpisem osoby dorosłej – rodzica lub osoby względem, której zostało poczynione dobro.  

Zeszyty należy ozdabiać, kreatywność jest mile widziana.

Po 15 stycznia zeszyty zostaną zebrane przez Szkolną Komisję i ocenione. Prace konkursowe, które będą zawierały wszystkie wymienione elementy zostaną wysłane do fundacji i będą brały udział w dalszym etapie konkursu.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Anna Chałubek.