„Armia Krajowa 1939-1945” (20.05)

W imieniu Zarządu Opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zapraszamy do udziału w konkursie „Armia Krajowa 1939-1945”.

Przedmiotem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

Szczegóły znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu.

„Gwiazdkopisanie” (6.12)

Już po raz 4. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny dla rodzin pod hasłem „Gwiazdkopisanie”. Na autorów najciekawszych świątecznych historii czekają cenne nagrody. Minister Edukacji i Nauki objął konkurs patronatem honorowym.

Zadanie konkursowe polega na opisaniu (praca literacka) lub narysowaniu (komiks) wspomnień ze Świąt Bożego Narodzenia. Tekst literacki może być przygotowany w dowolnej formie: poetyckiej, prozatorskiej lub komiksowej. Może to być opowiadanie, list, kartka z pamiętnika lub wiersz. Praca powinna liczyć nie więcej niż 5 400 znaków. Należy ją przesłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora.

W przypadku komiksu technika pracy również jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa). Gotowa praca powinna liczyć nie więcej niż 4 strony. 

Prace konkursowe można przesyłać do 6 grudnia. Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 grudnia w audycji „Kulturoteka” na antenie Polskiego Radia Dzieciom (godz. 17.00-19.00). Wyniki będzie można znaleźć także na stronie rozgłośni Polskie Radio Dzieciom

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zapraszamy-do-udzialu-w-gwiazdkopisaniu

Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z województwa opolskiego do udziału w XII edycji Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, którego organizatorem jest Opolski Kurator Oświaty.

Formuła tegorocznej XII edycji Konkursu jest podobna do tej z lat ubiegłych, jednak w tym roku dwa tematy dotyczą skutków II wojny światowej jakim była utrata Kresów. Pierwszy temat to „Konsekwencje utraty Kresów Wschodnich przez Polskę po II wojnie światowej”, zaś drugi, który związany jest z tym nurtem, to „Zagłada polskich elit na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej”. Kolejny temat, który wydaje się być bardzo atrakcyjny, ukazujący wielkość, potęgę i olbrzymi wpływ kulturowy Rzeczypospolitej na jej Kresach Wschodnich brzmi: „Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej na wschodzie w epoce nowożytnej.” Z uwagi na liczne stowarzyszenia oraz organizacje, które od kilkudziesięciu lat kultywują pamięć polskich kresów, pojawił się nowy temat: „Kultura Kresowiaków w Polsce po II wojnie światowej.” Ostatni temat: „Kresowe korzenie mojej rodziny”, tradycyjnie odwołuje się do tożsamości, własnych korzeni, niejednokrotnie trudnych przeżyć rodzin Kresowiaków, którzy znaleźli się nie z własnej woli w nowych granicach Polski.

Regulamin oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie Organizatora.

„Życzliwość” (17.11)

Z okazji nadchodzącego Dnia Życzliwości nasza szkoła organizuje konkurs na rymowankę pt. „Życzliwość”.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu rymowanki dotyczącej życzliwości. Tekst może być napisany odręcznie (wyraźnie) lub na komputerze.

Pracę konkursową należy złożyć u koordynatora konkursu Pani Anny Chałubek (sala 258) do 17.11.2021 r.

„Niebo w kolorze – spotkanie z zorzą polarną” (5.01)

Zapraszam do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Niebo w kolorze – spotkanie z zorzą polarną” . Konkurs jest jednym z działań prowadzonych w ramach Festiwalu Zorzy Polarnej. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie TRAKT z siedzibą w Płocku.

Partnerami są: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży w Płocku, Dom Darmstadt  w Płocku.

W załączeniu przesyłamy regulamin wraz z załącznikami.

„Święty Mikołaj w oczach dzieci” (15.11)

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj w oczach dzieci” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 19 w Lublinie oraz Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Celem konkursu jest pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
„Święty Mikołaj w oczach dzieci”. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol.

Proponowany format prac dla uczestników: A4 dla klas 1-3 oraz A3 dla klas 4-8.

Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do
15 listopada 2021 r. wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora.

Dekoracje zimowe Zero Waste (3.12)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „DEKORACJE ZIMOWE ZERO WASTE” organizowanym przez PSP nr 29 w Opolu.

Konkurs ma na celu popularyzowanie i kształtowanie w młodych ludziach umiejętności ponownego wykorzystania materiałów z recyklingu.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dekoracji, które mogą być formami płaskimi o wymiarach max 30 x 30 cm lub być formami przestrzennymi, max
wymiary to 30 cm x 30 cm x 30 cm, wykonane w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem materiałów wtórnych i recyklingowych.

Prace plastyczne muszą być trwale podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz posiadać informację, do jakiej klasy uczęszcza uczeń.

Prace należy złożyć u koordynatora konkursu Pani Magdaleny Spyra, do dnia
3 grudnia 2021 roku.