Bezpieczny wypoczynek

bałwan

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi przypominamy, że na stronie wypoczynek.men.gov.pl znajduje się baza wypoczynku, w której łatwo i szybko rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na zimowy wypoczynek można znaleźć w przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Poradniku bezpiecznego wypoczynku” .

Przypominamy również o przydatnych stronach internetowych poświęconych bezpiecznemu wypoczynkowi:
– serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową;
– strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego, to system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej;
– strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki; dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących;
– bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie m.in. są aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ
– rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/, dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku zimowego, kierownik wypoczynku, czy wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu w zakładce Wypoczynek/Aktualności.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/bezpieczny-wypoczynek-2020-wazne-informacje/