Aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku.

Informatory znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Informator o egzaminie ósmoklasisty