„Aktywny powrót do szkoły”

certyfikat dla pani Magdaleny Ślusarczyk
certyfikat dla pani Karoliny Bisztygi