,,A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

pióro

Uczniowie klas 6 wzięli udział w projekcie promującym dbałość o nasz ojczysty jezyk, a w szczególności poprawność ortograficzną. Wysłuchali prelekcji prof. dr hab. Jana Miodka wybitnego językoznawcy – o wulgaryzmach i wyrazach modnych. Zmierzyli się z trudnymi dyktandami on-line . Na koniec wykonali prace plastyczne promujące poprawny zapis wyrazów, w których Polacy popełniają najwięcej błędów. Oto najlepsze, nagrodzone prace: Emilki ,Stasia Karoliny, Leny, Dawida, i Blanki.

Koordynatorem projektu była Pani Anita Kandut.