5 porcji zdrowia

Klasa Ic pod kierownictwem wychowawcy Pani Iwony Jaworskiej w roku szkolnym 2019/2020 realizuje program prozdrowotny pt.„5 porcji zdrowia”.

,,5 porcji zdrowia w szkole” to program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Program jest częścią działań prowadzonych w ramach kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym ,,5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Edukacja na temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw, owoców i soków oraz kształtowanie prawidłowych postaw żywieniowych to cele, które przyświecają działaniom podejmowanym na rzecz promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży.

W ramach programu uczniowie uczestniczą w cyklu zajęć edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.