200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (25.11)

pióro

Z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki Publiczna Szkoła nr 29 w Opolu organizuje konkurs literacko-artystyczny „Wywiad ze Stanisławem Moniuszką”.
Celem konkursu jest popularyzacja życia i twórczości tego wielkiego artysty.
Organizatorem konkursu jest Pani Magdalena Brandt.

Należy zaprojektować stronę pochodzącą z XIX-wiecznego czasopisma. Zamieścić w niej wywiad z kompozytorem, w którym uczestnik wykaże się znajomością życia i twórczości artysty. Wywiad należy opatrzyć ilustracjami. Pracę konkursowa należy złożyć u organizatora konkursu klasy do 25 listopada.